سه‌شنبه , می 18 2021

تبلیغات هدفمند

امروزه تبلیغات به عنوان یكی از شاخص‌ترین وسایل ارتباطی، نقش بسزایی بر شیوهء زندگی، نحوهء خرید و معرفی افراد جامعه دارد، چنان كه مخاطبان نه‌تنها در بیداری، ‌حتی در خواب نیز تصویر كالای تبلیغ شده را ترسیم می‌كنند و به صورت ناخودآگاه و هیجانی، تحت تاثیر تبلیغات، اقدام به خرید آن حتی به شیوهء ‌قسطی می‌كنند. در واقع آن‌ها برای همسویی با سایر افراد جامعه، عقب نماندن از قافلهء پیشرفت تكنولوژی و همگام شدن با تكنولوژی روز دنیا مبادرت به خرید كالاهای نوین می‌كنند. بنابراین نقشتبلیغات به عنوان عاملی تاثیرگذار بر نحوهء خرید و مصرف، بر كسی پوشیده نیست، چنان كه شركت‌های تولیدكننده هر ساله هزینه‌های هنگفتی صرف تبلیغ محصولات خود می‌كنند و شركت‌هایی كه بدون توسل به تبلیغات می‌خواهند بازار هدف را نشانه روند از اقبال كافی برای جلب و جذب مشتری و در نهایت فروش و سود برخوردار نخواهند شد. با وجود این نكته حایز اهمیت آن‌كه آیا تبلیغ صرف، می‌تواند تولیدكنندگان را در رسیدن به هدف‌های اولیه و ثانویه و شناسایی بازار هدف و رقبا یاری رساند یا خیر؟

● اهداف تبلیغ
آیا تاكنون به هدف‌های تبلیغات خود اندیشیده‌اید؟ آیا هدفتان از تبلیغ صرفا آگاه كردن مردم یا متقاعد كردن آنان برای خرید، یادآوری وجود یك محصول و در نهایت افزایش فروش است؟ كدامیك؟
رسیدن به هر یك از هدف‌های یادشده، مستلزم داشتن برنامهء تبلیغاتی با پنج هدف مشخص، شامل ماموریت، بودجه‌بندی، تصمیم‌گیری در مورد پیام، رسانه و ارزیابی است، چرا كه تبلیغات صرف، یكی از عوامل هدایت‌كنندهء مشتری برای دستیابی به هدف‌های مزبور است.
نقش تكمیل‌كننده را در این میان تحقیقات بازار ایفا می‌كند، چیزی كه همواره از خاطر شركت‌ها رخت بربسته و هیچ‌گاه به طور جدی و منسجم به این موضوع توجه نكرده‌اند و گاه انجام آن را به عنوان هزینهءاضافی یا حتی تحمیلی به سازمان و شركت‌تلقی می‌كنند و همین طرز تلقی موجبات ركود و شكست آن‌ها را در بازار به تدریج رقم خواهد زد. از این رو تحقیقات را می‌توان به عنوان بازوی حمایت شركت‌ها در نظر گرفت كه موجب خواهد شد كم‌تر دستخوش بحران و ركود در كارزار تجارت و رقابت در بازار شوند.
● نقش تحقیقات در تبلیغات
تحقیق یكی از بخش‌های مهم تبلیغات است كه به برنامهء تبلیغاتی، سمت و سوی مشخص داده و برای شناسایی و دستیابی به نظرات بازار هدف در مورد كالای مورد نظر و كالاهای مشابه آن، درك بهتر از بازار و شناخت نگرش و فرهنگ حاكم بر بازار هدف، ملیت، وضعیت مالی، وضعیت زندگی، جنسیت و سن، شیوهء‌خرید كردن، میزان دسترسی به رسانه‌های مختلف، زمان دسترسی به رسانه‌و اطلاعاتی از این قبیل ضروری است.اهمیت تحقیقات در تبلیغات بیش‌تر از آن سبب مورد توجه است كه عدم استفاده از آن، به منزلهء قدم گذاشتن با چشم بسته در كارزار پرخطر رقابت با رقباست.
تحقیق به شما كمك می‌كند تا بازار هدف و رقبا را شناخته و با گام‌های محكم با قدرت ریسك‌پذیری پایین دست به تولید و پخش كالا و خدمات بزنید. بنابراین چنانچه تمایل دارید تبلیغات هدفمند بدون اتلاف وقت و انرژی و هزینه‌های گزاف و با شناخت درست بازار هدف و انتخاب درست و به موقع رسانه داشتهباشید، حتما دایر كردن بخش تحقیقات را در شركت خود بدون فوت وقت مدنظر قرار دهید

Summary
Article Name
تبلیغات هدفمند
Description
امروزه تبلیغات به عنوان یكی از شاخص‌ترین وسایل ارتباطی، نقش بسزایی بر شیوهء زندگی، نحوهء خرید و معرفی افراد جامعه دارد، چنان كه مخاطبان نه‌تنها در بیداری، ‌حتی در خواب نیز تصویر كالای تبلیغ شده را ترسیم می‌كنند و به صورت ناخودآگاه و هیجانی، تحت تاثیر تبلیغات، اقدام به خرید آن حتی به شیوهء ‌قسطی می‌كنند
Author

درباره‌ی hostirani