یکشنبه , فوریه 28 2021

پورتال

نگاهی به پورتال های سازمانی

نگاهی به پورتال های سازمانی مطالعه دوباره و چندباره تعاریف مختلفی که از پورتال ارائه شده است، معمولا برای شناخت این مفهوم ناکافی و در بعضی از موارد ناکارآمد است. آنچه که به عنوان تعریف از این مفهوم ارائه می شود، و ما نیز در این نوشته ملزم به ارائه …

بیشتر بخوانید »