یکشنبه , نوامبر 17 2019
Home / پورتال

پورتال

نگاهی به پورتال های سازمانی

0.0 00 نگاهی به پورتال های سازمانی مطالعه دوباره و چندباره تعاریف مختلفی که از پورتال ارائه شده است، معمولا برای شناخت این مفهوم ناکافی و در بعضی از موارد ناکارآمد است. آنچه که به عنوان تعریف از این مفهوم ارائه می شود، و ما نیز در این نوشته ملزم ...

Read More »